STRONA JEST ZABLOKOWANA


na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (w treści po nowelizacji 2016). INFORMACJE O PAPIEROSACH ELEKTRONICZNYCH dostępne są wyłącznie w punktach sprzedaży sieci eSmoking World w całym kraju. Przypominamy, że zabrania się udostępniania papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punktach sprzedaży obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18